Geef een hond met een verleden een toekomst!

Gastgezin worden

Opvangadressen of gastgezinnen vangen tijdelijk een hond op die vanuit het buitenland komt of een hond die herplaatst moet worden en meestal vanwege gezondheidsproblemen van het baasje daar niet meer kan blijven. Het opvangadres verzorgt de hond, beoordeelt het gedrag van de hond en krijgt indien nodig begeleiding van de AAI vrijwilligers.

Het opvangadres ontvangt potentiële nieuwe baasjes van de hond, informeert hen over het gedrag van de hond en vertelt over de eigen ervaringen met de hond. Het gezin rapporteert de eigen indruk van de potentiële bruiklener terug aan de screener.

Duur opvang: over het algemeen enkele dagen tot enkele maanden.


ANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram