Geef een hond met een verleden een toekomst!

Chios

De opvang op het eiland Chios heeft een update gestuurd, die hierna geheel wordt weergegeven.

Kivotos Animal Welfare Organisation Chios   0p 10 januari heeft Sabina Jousma (AAI vrijwilligster) haar intrek genomen in het huis bij de shelter. Dat is een enorme verbetering. De dieren krijgen nu 100 procent meer aandacht, verzorging en medicatie en de hokken en voeder- en waterbakken zijn echt schoon! Daar zijn we verschrikkelijk blij mee! De dieren zijn merkbaar rustiger, ontspannener, ze genieten van haar aandacht en zorg gaan en de bange dieren kruipen voorzichtig uit hun schulp! Er gebeuren dankzij Sabina niets minder dan wonderen! Een van de hondjes die al 10 jaar alleen maar in haar mand zit en afgeschreven was al ‘fobisch’, heeft vandaag de stoute schoenen aangetrokken om te ontsnappen en om eens lekker rond te kijken bij de andere dieren. Ook Derk, de man van Sabina verscheen al snel op het toneel en nam meteen initiatief om het hele terrein eens goed op te ruimen en klussen te doen. Ook hij draait mee in het circus van verzorgen van de dieren wat een heel positief effect heeft voor de dieren die vooral bang voor mannen zijn. Sabina en Derk worden zoveel als mogelijk ondersteund door Fanny, Nikos en Ploumi, Op dit moment zijn er acht honden klaar om geplaatst te worden. Verder zijn er acht honden die leishmania hebben en er zijn 10 honden die op dit moment niet plaatsbaar zijn omdat ze te bang zijn. Er zijn momenteel geen puppies en katten in de shelter.. Dat gezegd hebbende is het helaas zo dat er momenteel geen nieuwe dieren opgevangen worden vanwege politieke redenen. Buiten de hekken van de shelter zwerven veel honden, puppy’s en talloze katten rond.  

POLITIEK Wat is het probleem? Sinds de verkiezingen in oktober 2023 heeft het oude gemeentebestuur zijn acties bevroren. Het nieuwe bestuur is per 1 januari 2024 begonnen. Verantwoordelijk voor dierenwelzijn is George Christakis, een voormalig vrijwilliger van Kivoto Animal Welfare. Naast dierenwelzijn heeft hij een aantal andere verantwoordelijkheden. Tot nu toe (zover wij weten) heeft hij een Facebookpagina actief gemaakt: Stray Tales/ Adespotes Istories Dimos Chiou, waarop alle gevonden zwerfdieren ter adoptie geplaatst worden. Het goede daaraan is dat nu zichtbaar wordt hoe groot de aantallen zijn. De pagina online sinds 12 februari 2024 en er zijn dit jaar (dus in ruim 1 maand) al 14 volwassen honden, 39 puppy’s en 5 kittens op gepost. De gemeente zelf schrijft dat ‘een ramp zich aan het voltrekken is. De gemeente heeft geen shelter (Kivotos is een privé initiatief) en de Griekse wet schrijft voor dat als er geen andere mogelijkheid is, het dier teruggeplaatst moet worden waar het gevonden is en dat het daar gevoerd moet worden. Dit is dan ook wat er momenteel gebeurt. De gemeente is zelf wel verplicht om een asiel te hebben. Men is er al vier jaar voor bezig en de plannen liggen klaar. Het nieuwe gemeenteraadslid heeft nog geen gesprekken gevoerd met Kivotos en de andere dierenwelzijn organisatie (Filozoikos) op het eiland. Voorgaande jaren droeg de gemeente bij aan de kosten voor voer, chippen, castreren en jaarlijks vaccineren en bloed testen van de dieren in Kivotos We hopen, en er wordt aangedrongen, dat dat ook dit jaar gebeurt.    

ADOPTIES

Sinds de laatste update van Januari 2024 zijn er vijf honden geadopteerd en zij verruilden de harde koude grond voor orthopedische bedjes! Ook hebben drie katten een nieuw thuis gevonden op het eiland.                        

VRIJWILLIGERS

De afgelopen periode zijn er drie tijdelijke vrijwilligers bij de shelter werkzaam geweest. De conclusie is dat het nodig is om het appartement onder het huis bij de shelter klaar te maken, zodat Sabina en Derk daar  tijdelijk kunnen wonen en de vrijwilligers in het grote (helaas nog koude) huis kunnen wonen. Het idee is om via de organisatie Vrijwilligers Wereldwijd, waarvoor Sabina en Derk al eerder projecten hebben opgezet, een vrijwilligers project op te zetten. Waar momenteel vooral behoefte aan is, is interactie met de dieren. De honden zitten in principe24 uur per dag in hun hok. Daar waar mogelijk creëert Sabina afgesloten gedeeltes waar de honden vrij rond kunnen lopen en sommige honden zijn gewend om vrij op het terrein rond te lopen. Het zou fijn zijn als er met de dieren gewandeld, geknuffeld en gespeeld zou worden.                                                                                                                                                            

CASTRATIEPROGRAMMA

Eind Februari 2024 zijn Brendon en Chantal (contactpersoon AAI) op gesprek geweest bij de adjunct burgemeester George Christakis om te praten over toestemming voor een castratie actie tussen 2 en 20 juni door de Nederlandse dierenarts Daan Kranendonk ( https://stichtingkraan.n)l Christakis leek erg enthousiast en vroeg om een officieel voorstel om voor te leggen aan de burgemeester. Dit voorstel ligt er nu. Intussen een petitie opgestart om de burgemeester te laten zien dat er internationaal bijval is voor zo’n actie. Momenteel hebben we 175 handtekening uit 10 verschillende landen. Streefdoel is 500 dus promotie zou heel erg welkom zijn! Bijgaand de link naar de petitie: https://www.openpetition.de/!mjfkk  

BEKENDHEID

Inmiddels is er naast de Griekse Facebook pagina van Kivotos zelf:  H Kivotos tou Thodori -Chios Animal Rescue Shelter,  de Nederlandse Facebook pagina: Friends of Kivotos Chiosen  het YouTube kanaal: Kivotos Animal Shelter Chios ook de website www.friendsofkivotos.org. Deze gaat nog uitgebreid worden met meer informatie, foto’s en filmpjes van de dieren. Ook hiervoor is promotie welkom! Begin maart was er voor het eerst op Chios een weekend waarin mensen zich door een professionele fotograaf konden laten fotograferen met een aantal van de dieren uit de shelter. Een mooi initiatief dat uiteindelijk resulteerde in de adoptie van Aggelos. De vrouw van de burgemeester kwam ook en Ploumi sprak met haar. We hopen dat dit vruchten af gaat werpen. Dagmar van Damme doet voor haar havo examen voor het vak Onderzoek en Ontwerp, onderzoek naar hoe de shelter op Chios het best her-ontworpen zou kunnen worden, uitgaand van het welzijn van de dieren en het werk van de vrijwilligers. Dit moet in april opgeleverd worden. Het idee is om er een stukje onderzoek aan vast te plakken over de relatie tussen toerisme en dierenwelzijn, het in het Engels te vertalen en aan de gemeente aan te bieden.  

Tot slot: hartelijk dank Stichting AAI namens Ploumi en Fanny van Kivotos Animal Welfare Organisation Chios voor jullie fantastische werk en ondersteuning van Kivotos Animal Welfare. Al jullie feedback, ideeën en hulp zijn van harte welkom!   Hartelijke groet namens Ploumi, Fanny en Nikos,Sabina en Derk en Brendon en Chantal   Contact: Chantal Scheiberlich scheiberlich@hotmail.com 0031617337720

 

Kivotos Animal Welfare is een geregistreerde dierenopvang op het Griekse eiland Chios.

Zie de website info@friendsofkivotos.org   De vrijwilligers Ploumi en Fanny vangen zwerfdieren op, steriliseren, vaccineren en behandelen de dieren en zoeken baasje ter plekke. Hun doel is om het lijden van de dieren op het eiland te beeindigen. Ook geven zij voorlichting aan de bevolking om de vaak slechte omstandigheden van de dieren te verbeteren. Er zitten maximaal 50 honden en enkele katten. De opvang zal op korte termijn verbeterd moeten worden. Zo zullen de hokken een overkapping moet krijgen tegen de zon en willen de dierenbeschermers drinkgoten maken.  

Update december 2023

In de afgelopen periode was het voor Ploumi en Fanny elke keer wanneer zij bij de shelter aankwamen weer een verrassing, welke honden los rond holden. Sommige honden zijn echte Houdini’s en zien kans om door elk kiertje of gaatje uit elk hok en elke omheining te ontsnappen. Fanny heeft daarom voor eigen rekening 2 man ingehuurd om 1 hok ‘ontsnappings-proof’ te laten maken. De honden waarvan we weten dat ze graag aan de wandel gaan, worden hier nu in geplaatst. Dit was een grote kostenpost ( 900 euro) waardoor zij pas op de plaats moet maken met het sponsoren van andere werkzaamheden.   Tot eind oktober was er op het eiland een verbod op het gebruik van gereedschap dat vonken kan maken in verband met de kans op brand. Daardoor mochten er geen betonnen vloertjes gemaakt worden om de hondenhuisjes op te plaatsen. We gaan dus helaas weer een winter in zonder noemenswaardige beschutting. Tot op heden is het nog heel aardig weer gelukkig. Omdat de aluminium hondenhuisjes in de zomer net ovens zijn, en de zonnen doeken boven de hokken kapot waaien en dan door de honden uit verveling aan flarden gescheurd worden, is er behoefte aan andere oplossingen. We gaan nu een project plannetje maken om de hokken deels te overkappen, zodat de honden een plekje hebben waar ze beschermd zijn tegen zon en regen. Ook willen we graag de losse drink emmers en pannen gaan vervangen voor permanent bevestigde drinkgoten. Nu worden de drinkbakken geregeld omgegooid of gaan de honden erin zitten waardoor ze soms een dag zonder water zitten. We willen proberen om hiervoor financiering te krijgen en dit dan liefst nog deze winter, indien mogelijk, zelf te gaan bouwen of te laten maken.   Vanaf 10 Januari komt Sabina Jousma voor een tijdje in het huis bij de shelter wonen. Daar zijn we zo enorm blij mee! We hopen dat de dieren van haar aandacht en zorg gaan genieten en ervan opknappen! Het wordt voor ons allemaal een nieuwe ervaring waarin we dag bij dag uit gaan vinden wat er mogelijk en nodig is en hoe we dit zo goed mogelijk kunnen gaan doen.  

Update januari 2024 Sinds december is er ook een hele grote vooruitgang geboekt doordat Stammatis het dagelijkse werk op de shelter heeft overgenomen. Zijn voorganger kwam 1 x per dag om de dieren eten, drinken en medicatie te geven maar Stammatis heeft al wonderen verricht door op te ruimen, schoon te maken, zaken te organiseren en dingen op te knappen. Het aanzicht van de shelter is stukken beter en schoner.   Op dit moment zijn er 28 honden en 2 katten in de shelter. Het verheugende nieuws is dat er op dit moment geen puppies zijn en ook dat het aantal honden in de shelter behoorlijk verminderd is door adopties! Van de honden zijn er 10 gezond en klaar voor adoptie, 10 hebben gezondheidsproblemen en 8 honden zijn behoorlijk angstig.  Van de katten is er 1 angstig en 1 heeft er katten aids. We hopen met de komst van Sabina vorderingen te kunnen maken met de angstige dieren.                          

Castratie programma: In de vorige update stonden we voor de tweede ronde van de verkiezingen op zondag 15 oktober. De toenmalige loco burgemeester Sideris Domatas is helaas niet herkozen, Vervolgens belandden wij in een bestuurlijk vacuum waarin de ‘oude‘ partijen niets meer deden en de nieuwe ook niet. Inmiddels is er een nieuwe locoburgemeester, belast met o.a. dierenwelzijn aangesteld. Hij heet George Christakis  en zal in gesprek gaan met Kivotos. Ondertussen had de Griekse dierenarts Dr. Trakas met wie we via de Engelse Stichting Greek Cats in contact gekomen zijn, contact gehad met Ploumi om in november 2023 te komen castreren. Zij heeft hem gezegd contact op te nemen met Sideris Domatas omdat de gemeente hiervoor officieel toestemming moet verlenen. Bij navraag door Ploumi, bleek hij dat niet gedaan te hebben, maar heeft hij contact gezocht met een bekende van hem van de andere dieren organisatie op Chios. Klaarblijkelijk heeft hij met hen de laatste week van december een castratie actie van 10 dagen uitgevoerd. Het positieve aan dit merkwaardige verhaal is dat er in ieder geval gecastreerd is. Ook is er contact geweest tussen Zoi, de Griekse vertegenwoordigster van Vets in Action en Ploumi.

Op dit moment is de gang van zaken zo, dat we af moeten wachten tot George Christakis contact opneemt met Ploumi en hij kenbaar maakt wat zijn visie is en wat er wel en niet mag en kan gaan gebeuren. Onder Sideris Domatas werd 90 procent van de kosten voor vaccinaties , bloed testen en medicatie tegen wormen voor de dieren van de shelter, bekostigd door de gemeente. Hoe dat nu zal zijn is onbekend. Alle bekostiging wordt gedragen door Ploumi zelf en uit de donaties aan Kivotos. Voor castratie acties is de medewerking van de gemeente nodig. We hopen vurig op witte rook, zowel voor financiële steun voor de zwerfdieren als voor castratie acties.    

Bekendheid:

Naast de Facebook pagina van Kivotos zelf:  H Kivotos tou Thodori -Chios Animal Rescue Shelter- die in het Grieks is, zijn we begonnen met de Facebook pagina: Friends of Kivotos Chios. Alle hulp bij de promotie van deze Facebook pagina is heel welkom! Langzaam aan melden zich wat abonnees op het You Tube kanaal: Kivotos Animal Shelter Chios. Inmiddels hebben we ook een domeinnaam voor de nieuwe website gekocht: www.friendsofkivotos.org en zijn we hard bezig om de website te maken en de dieren erop te zetten. We hopen de eerste versie ( nog niet af!!) deze week open te zetten. De komende tijd wordt er dus veel energie gestopt in het opzetten van deze social media kanalen. We hopen dat jullie er naar willen kijken, met in je achterhoofd dat het nog ‘ werk in uitvoering’ is.   Mochten jullie ideeën, mogelijkheden, kansen of adviezen hebben, dan houden we ons aanbevolen. Mogen we nog een keertje zeggen dat we zo ontzettend blij zijn met jullie aanmoediging, hulp en ondersteuning?!  

Hartelijke groet, ook namens Ploumi, Fanny en Nikos en BrendonANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram