Geef een hond met een verleden een toekomst!

Project Goa

Datum : 25-01-2018

Fionna, onze contactpersoon in GOA/India, heeft sinds 1 september jl. een Indiase dierenarts in dienst kunnen nemen. In de jaren hiervoor, werd zij, met behulp van AAI, steeds geholpen door (Nederlandse) dierenartsen die tijdelijk bij haar kwamen. Maar nu is er dus doorlopend een dierenarts aanwezig om gewonde dieren te verzorgen en zwerfhonden te steriliseren. Daarom zijn ze nu in de gelegenheid om zich de komende maanden te focussen op de twee drukste toeristenstranden van GOA, waar, als het toeristenseizoenis afgelopen, er voor de honden geen eten meer is en er binnen enkele maanden alleen nog maar uitgemergelde en zieke honden rondlopen. Pups zijn de eerste slachtoffers.
Om dit dierenleed zoveel mogelijk te beperken, willen zij voor eind mei zoveel mogelijk honden van deze stranden op een diervriendelijke manier vangen en steriliseren en weer terugplaatsen. Bij de operatie wordt de snee zo klein mogelijk gehouden zodat de kans op infectie, na terugplaatsing, gering is. Tegelijkertijd worden de honden gevaccineerd en behandeld tegen wormen en schurft.
AAI wil graag deze uitdaging steunen via ons Jubileumproject. Een sterilisatie in India kost per hond ongeveer 12 euro. Maar de grootste kostenpost is oplosbaar hechtdraad 2.0. Wilt u Fionna steunen door een donatie, dan kan dit op Rekeningnummer NL08 INGB 0007 2768 16 t.n.v. stichting AAI te Schoonrewoerd o.v.v. Goa.
Of als u oplosbaar hechtdraad wilt doneren, dan kunt u dit mailen naar marion@stichtingaai.nl.


 Terug naar het overzicht

ANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram