Geef een hond met een verleden een toekomst!

Jaarverslag en jaarekening 2019 en begroting 2020

Datum : 01-06-2020

Samenvatting

Dankzij uw giften, een grote erfenis en een aantal éénmalige grote giften heeft Stichting AAI in 2019 veel goed werk kunnen doen voor de zwerfhonden en de buitenlandse zwerfhonden organisaties, waarmee Stichting AAI al jaren samenwerkt.    

Een uitgebreid Jaarverslag en een gedetailleerde jaarrekening en begroting 2020 vindt u op onze website onder de kop “Diversen” --> “beleidsplan en jaarrekeningen”  

Het AAI bestuur wil al zijn vrijwilligers bedanken voor de vele hulp en werkzaamheden in 2019. Onze grote dank gaat, mede namens de zwerfhonden, uit naar alle donateurs voor de ontvangen giften. Zonder uw jaarlijkse bijdrage zouden wij zwerfhonden, die het al zo moeilijk hebben, niet kunnen helpen. Wij vertrouwen erop dat wij ook in het moeilijke jaar 2020 op uw voor ons zo belangrijke jaarlijkse financiële steun mogen rekenen.      Terug naar het overzicht

ANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram