Geef een hond met een verleden een toekomst!

HELP zwerfhonden in de Corona crisis

Datum : 14-04-2020

Vanwege de teruglopende inkomsten bij Stichting AAI sinds de start van de Corona crisis heeft het bestuurf van Stichting AAI via een mailing een directe oproep gedaan op zijn donateurs en AAI zwerfhonden bezitters. De reden is de veel hogere kosten bij de AAI asielen en opvang adressen in het buitenland. Ook de zwerfhonden in de steden en dorpen hebben het nu extra moeilijk. Hieronder vindt u de tekst van de mailing.

Wij hopen op uw hulp en ondersteuning op NL08INGB0007276816 t.n.v. Stichting AAI te Schoonrewoerd onder vermelding van “Corona”. Namens de zwerfhonden dank u wel voor uw bijdrage. 

Help zwerfhonden tijdens in de Corona crisis

De buitenlandse AAI asielen en opvangorganisaties ondervinden ernstige financiële gevolgen van de Corona crisis. Sinds de start van deze crisis zijn de donaties bijna nihil geworden. Juist op een tijdstip dat de kosten voor de buitenlandse zwerfhonden asielen/opvang sterk stijgen. Reden voor Stichting AAI om via deze mailing een beroep op u te doen voor een speciale gift. 

De financiële gevolgen Corona voor de zwerfhonden

De kosten voor de asielen stijgen heel sterk, omdat het nu niet mogelijk is om al geadopteerde honden over te laten komen naar Nederland. Ook worden veel nieuwe pups en honden aan hun lot overgelaten in een ander dorp of gedumpt voor de hekken van de zwerfhonden asielen/opvang waarmee Stichting AAI samenwerkt. Door de overvolle asielen zijn de kosten veel hoger dan normaal vanwege de grotere benodigde hoeveelheden hondenvoer, meer noodzakelijke medische ingrepen, zoals sterilisaties, medicijnen en speciaal voer voor pups en uitgehongerde honden. De zwerfhonden, die op straat leven, moeten het nu veelal zonder water en voedsel doen. Door de lock-down krijgen zij geen hulp meer van de restaurants, hotels, winkels, toeristen en andere mensen, die normaal de zwerfhonden bijvoeren. De eerste berichten van hongerdood gevallen komen ons ter ore. Er is zelfs geen afval meer waar iets tussen te vinden is. Drinken geven en voeren van de zwerfdieren op straat is urgent, en kost extra veel geld.

De buitenlandse zwerfhonden asielen/opvang

In Turkije moest het asiel zelfs uitgebreid worden om alle honden en vooral de vele pups te kunnen huisvesten. Het asiel huisvest nu bijna 300 zwerfhonden!! Sara in Napels heeft nog 15 pups van de straat kunnen redden van een zekere dood door ze in de tuin op te nemen. In het asiel in Athene is de situatie ook nijpend. In India mag gelukkig de veterinaire kliniek in Goa wel open blijven en laat de politie toe dat de medewerkers naar buiten gaan om de zwerfhonden te voeren.  De financiële druk op de lokale dierenbeschermers en asielen is hierdoor sterk toegenomen. Deze organisaties hebben vaak al schulden en moeten in deze tijd meestal direct betalen voor het aankopen van voer, medicijnen of een bezoek met een gewonde hond aan de dierenarts.

Hoe kunt u helpen?

Namens de zwerfhonden, die uw hulp juist nu meer nodig hebben, vraagt Stichting AAI u dringend of u wilt helpen door een (extra) donatie over te maken. Wij zorgen ervoor dat het geld snel bij onze hulpverleners terecht komt.

 

 

 

 
 Terug naar het overzicht

ANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram