Geef een hond met een verleden een toekomst!

Oproep voor tijdelijke opvangadressen

Datum : 05-08-2020

Stichting AAI is op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe een hond thuis op te vangen. Het gaat dan om honden die we voor opvang naar Nederland laten komen en om honden die we al eerder geplaatst hebben maar die om wat voor reden dan ook weer herplaatst moeten worden. Uiteraard wordt van te voren met u besproken of de desbetreffende hond geschikt is voor uw thuissituatie (denk bijvoorbeeld aan de omgang met reeds aanwezige honden, katten, kinderen etc.). De duur van de opvang is van te voren niet echt te voorspellen, maar is gemiddeld 1 tot 2 maanden. U kunt er uiteraard van uit gaan dat iedere hond door ons uiteindelijk geplaatst wordt!

Dierenartskosten worden (na overleg vooraf) vergoed en we kunnen een kleine vergoeding voor voer geven of u kunt bij enkele van onze vrijwilligers een zak voer halen indien dit voorradig is.

U kunt met ons over deze oproep contact opnemen als u zich wilt opgeven als gastadres of als u meer informatie wilt hebben: info@stichtingaai.nl.
 Terug naar het overzicht

ANBI Stichting

AAI op social media

Stichting AAI op Facebook Stichting AAI op Twitter Stichting AAI op YouTube Stichting AAI op Instagram